Välkommen att besöka våra
industriminnen och bruksminnen
I Hudiksvalls kommun
är bygdens historia nära förknippad med brukens. Redan på 1500-talet byggdes det ett sågverk i Iggesund. Efter sågverken kom järnbruken, pappersbruken och massafabrikerna.
Anledningen till att bruken sökte sig till trakten var vattendragen och skogen. Vattnet gav kraft och transportmöjligheter och skogen var den viktigaste råvaran.

Bebyggelsen i Hudiksvalls kommun ligger längs de stora sjö- och älvdalarna. Mellan kusten och Dellensjöarna finns en av Norrlands rikaste järnåldersbygder. Inom samma område, men också som ett resultat av en medeltida bebyggelseexpansion i Delsbo och Bjuråker, finns dagens gårdar. Byggnadskulturen och det storslagna odlingslandskapet i Forsa, Delsbo och Bjuråker har få motsvarigheter.

Tre anläggningar från järnbruksepoken har bevarats för framtiden, det är Iggesunds Järnverk, Movikens Masugn och Strömbacka Stångjärnssmedja. Vi presenterar dem närmare på följande sidor.
Redan 1572 anlades en kronosåg vid Iggesundsån. Iggesunds Bruk räknade dock sitt födelseår från 1685 det år som handelsmannen Isak Breant d.ä. fick tillstånd att anlägga ett järnbruk vid forsen. Verksamheten omfattade från början en masugn, smedja med hammare samt två härdar för vallonsmide. Malmen togs från Utö och Dannemora gruvor. Efter att Iggesund bränts av ryssarna 1721 köpte Handelshuset Grill i Stockholm bruket. De nya ägarna förbättrade anläggningarna och under mitten av 1700-talet upplevde bruket en storhetstid. Den ”Grillska epoken” var dock över år 1800, och under 1800-talet kom ägarna ständigt att variera.
Bruksmuseum i Iggesund Strömbacka Movikens masugn Hamnen i Moviken Ångbåten Fortuna
Industriminnen och järnverk med rostugn, masugn, bessermerverk, lancashiresmedja m m. En utställning om järnhantering och en dokumentärfilm från järnverket i drift kompletterar denna industrimiljö. Skogsbrukets och sågverkets historia skildras i en egen utställning. Tre olika kontorsmiljöer ger en bra bild av kontorens utveckling.
  STIFTELSEN
  HUDIKSVALLS BRUKSMINNEN
 
 
 
 
 
 
 
Stiftelsens huvudmän är Iggesund Paperboard, Holmen Timber, Holmen Skog och Hudiksvalls Kommun.
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och turism samt att belysa den skogsbaserade skogsindustrin i kommunen.
Stiftelsen förvaltar Järnverket i Iggesund, Movikens Masugn och Strömbacka Stångjärnssmedja.
Webbmaster Roland Waax